Now showing items 1-1 of 1

    • Peranan Semen Ionomer Kaca Dalam Peningkatan Remineralisasi 

      Eva Rotua Simanjuntak (2008-05-15)
      Semen ionomer kaca dapat meningkatkan remineralisasi gigi karies melalui pelepasan ion fluorida yang dikandung semen ionomer kaca. Ion fluorida tersebut akan berikatan dengan apatit dan membentuk fluorapatit dan ...