Now showing items 1-20 of 40

  • Antara Cinta, Wanita dan Nestapa (Catatan Kecil Tentang Gibra Khalil Gibran) 

   Khairuddin Rangkuti (2004-04-28)
   Terlahir dengan nama Gibran Khalil Gibran, pada 6 Januari 1883 H, di Besharri -sebuah desa di atas Jabal Urz (Gunung Padi), Libanon. Dalam bahasa Arab tertulis Jubran khalil
  • Perempuan Dan Pemimpin Dalam Islam 

   Nasrah (2004-12-01)
   "Wanita adalah tiang negara. Apabila baik wanitanya maka baiklah negaranya dan bila rusak wanitanya maka rusaklah negaranya", Oleh NASRAH
  • Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi 

   Dra. Hj. Rahimah MA.g (2003-06-23)
   Masalah yang dihadapi umat Islam adalah terjadinya dikotomi pendidikan Islam dengan pengetahuan modem yang berasal dari Barat. Barat telah mengklaim bahwa pendidikan Barat adalah pendidikan yang maju punya solusi yang ...
  • Ulama Dan Institusi Pendidikan Islam (Knowledge And Power) 

   Nursukma Suri (2004-11-25)
   Ulama menduduki tempat yang sangat penting dalam Islam dan dalam kehidupan kaum Muslimin. Oleh NURSUKMA SURI
  • Makna, Perspektif, dan Binaan Sosial Bagi Realiti 

   Dra. Fauziah (2003-03-21)
   Nampaknya sekali imbas ilmu sains sosial-sosiologi, tropologi, danbahagian-bahagian psikologi, ekonomi, sains politik, dan gegrafi
  • Falsafah Bahasa Tanpa Makna dan Tanpa Bahasa 

   Fauziah (2003-01-23)
   Kertas kerja ini merupakan suatu percubaan untuk memberikan kritikan terhadap semua teori bahasa yang mencoba sama ada dalam bentuk ''kuat'' atau ''lemah'', untuk tidak menggunakannya dengan teori makna, Teori-teori ...
  • Sebab-Sebab Kehancuran Islam di Spanyol 

   Nasrah (2004-12-09)
   Sekitar dua abad sebelum masehi hingga awal abad ke lima, Spanyol berada di bawah imperium Romawi. Oleh NASRAH
  • Makna Leksikal Dari Sudut Pandang Singkronik dan Diakronik 

   Dra. Fauziah (2003-05-06)
   Dapat dibedakan tiga komponen dalam makna leksikal (Maslov, 1987): (a) hubungan dengan denotasi;
  • Tesis Untuk Suatu Etnopragmatik 

   Dra. Fauziah (2003-05-06)
   Etnopragmatik membicarakan hubungan sistematik antara : (a) penggunaan bahasa sebenarnya dan ciri-ciri sosial peserta
  • Bahasa Al-Qur'an dan Ilmu Nahwu 

   Saleh, Bahrum (2003-09-23)
   Tidak dapat disangkal bahwa ayat-ayat al-Quran tersusun dengan kosa kata bahasa Arab, kecuali beberapa kata
  • Langkah Kodifikasi Bahasa Arab Dan Kajian Filologi 

   Aminullah (2008-12-24)
   Bahasa Arab dengan warisan budayanya yang kaya, termasuk salah satu bahasa utama dunia. Sejak abad pertengahan bahasa Arab telah diakui sebagai bahasa internasional sehingga dianggap sebagai salah satu bahasa terbesar ...
  • Critical Review Dari Buku: Ilmu Perbandingan Agama 

   Pujiati (2003-04-16)
   Buku ini sangat sesuai untuk membantu tesis saya yang bertajuk Suatu Kajian Perbandingan Tata Cara Bersuci Menurut Agama Islam Dan Budha, Oleh PUJIATI
  • Unsur-Unsur Bunyi Kata-Kata Serapan Dari Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu Deli 

   Fauziah,M.A (2006-03-27)
   Berbicara mengenai kata serapan sebenarnya tidak terlepas dari istilah etimologi. Kata etimologi dibentuk dari kata "Etimos" dan "Logos", oleh Fauziah,M.A
  • Keberadaan Aksara Arab Dalam Sastra Melayu 

   Fauziah,M.A (2006-03-27)
   Secara umum, dapat dikatakan bahwa zaman peralihan yang dimaksudkan di sini adalah zaman peralihan dimana kebudayaan Hindu masih tetap meninggalkan pengaruhnya dan berangsur melemah, oleh Fauziah,M.A
  • Ilmu Balaghah Sebagai Cabang Ilmu Bahasa Arab 

   Rahimah (2004-06-05)
   Bahasa Arab pertama sekali dikenal sebagai bahasa-bahasa orang-orang dizajirah Semenanjung Arabia, Oleh RAHIMAH
  • Makna Perseptual dan Holoalam 

   Dra. Fauziah (2003-11-12)
   Judul ini ialah makna dan alam yang dapat dipersepsikan. Akan lebih membantu juga awal-awal lagi saya memberikan kesimpulan, walaupun ia tidak akan dimengertikan.
  • Masalah Makna Harfiah 

   Fauziah (2004-03-04)
   Dengan penemuan suatu aras baru dalam huraian makna, aras fungsi tindakan tiba-tiba konsep makna harfiah menjadi sukar untuk ditanggapi,
  • Menelusuri Perkembangan Bahasa Arab 

   Aminullah (2008-12-24)
   Sejarah perkembangan bahasa dan sastra Arab merupakan suatu proses yang paling mengagumkan dalam perkembangan bahasa-bahasa utama dunia. Bahasa ini tampak sangat unik untuk dilihat dari segi perkembangan dan kelestariannya. ...
  • Jengiskan dan hansurnya Sebuah Peradaban (Sebuah Analisis Sejarah) 

   Saleh, Bahrum (2003-09-23)
   Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit dan lapangan-lapangan.
  • Kalam Dan Sekte-Sekte Dalam Khawarij 

   Nasrah (2005-06-23)
   Kesatuan aqidah yang telah dibina Rasulullah Saw. selama periode Makkah dan Madinah, pada masa sahabat dan khususnya pada masa akhir khalifah ke tiga Oleh NASRAH